Měření radonu - Akreditace

Povolení činnosti neomezeně

Pracovník se zvláštní odbornou způsobilostí

Ing. Peter Ondris, A, B (do 31. 01. 2018)

Ing. Martin Ondris, A, B (do 30. 09. 2022)

A - stanovení radonového indexu pozemku pro účely podle § 6 odst. 4 a 5 zákona (§ 59 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

B - výskyt radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách pro účely podle § 6 odst. 4 a 5 zákona (§ 59 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších      předpisů)
Povolení činnosti Povolení činnosti Zvláštní odborná způsobilost Zvláštní odborná způsobilost Zvláštní odborná způsobilost Zvláštní odborná způsobilost