Radonový průzkum cena

Radonový průzkum 

Měření radonu na PARCELÁCH včetně geologického zhodnocení (Radonový index pozemku)

Měření radonu na pozemku je vyžadováno stavebním úřadem pro územní rozhodnutí, stavební povolení a ohlášku stavby. Toto měření se provádí celoročně. Je však nežádoucí provádět měření v extrémních klimatických podmínkách jako jsou např. vydatné srážky a to i v předchozích dnech před měřením, silné mrazy, abnormální sucho.

LUK 3R

Samotné měření na pozemku pro RD zabere cca dvě hodiny a je zapotřebí zpřístupnit pozemek. Měření se provádí v ploše zástavby a přilehlém okolí. Přibližně u poloviny měření jsou přítomni investoři, či projektanti, ale není to podmínkou. Pokud máme k dispozici požadované informace není zapotřebí se účastnit. Objednávky můžete vyřídit mailem, po telefonu nebo osobně v kanceláři.

Posudek obsahuje mimo jiné i geologické zhodnocení po úroveň základové spáry budoucího objektu, což ocení hlavně projektant, či firma provádějící výkopové práce. Po domluvě je možné vystavit protokol, od data ukončení měření do jednoho pracovního dne.

Požadované informace:


Měření radonu v OBJEKTECH (Radonový index stavby)

Měření radonu v objektech je především vyžadováno stavebním úřadem pro stavební povolení, změnu užívání objektu a kolaudační řízení. Část zákazníků si nechává proměřit stavbu z důvodů vlastní informace o stavu objektu.

EVR 5

Krátkodobé integrální měření objemové aktivity radonu se provádí nasazením detekčních čidel (elektretu) do objektu podle metodiky SÚJB. Elektrety musí být osazeny v objektu po dobu minimálně sedmi dní. Je důležité, aby stavba byla těsná vůči okolnímu prostředí (popř. hermeticky uzavřena) a byla prakticky připravena k užívání. Pokud objekt má netěsnosti je důležité je před měřením utěsnit. V době měření se nemůžou provádět zásadní stavební úpravy, či dokončovací práce. Objekt může být s určitým omezením obydlen! V období mimo letní sezónu musí být objekt vytápěn! Po domluvě je možné vystavit protokol, od data ukončení měření do jednoho pracovního dne.

Požadované informace:


Také úzce spolupracujeme s firmou:

Tyto práce jsme schopni zajistit prakticky okamžitě. Po dlouhodobé spolupráci ručíme za kvalitu a nízké ceny provázaných firem.